Forum ART

Restaurare vilă pe strada Clucerului, București

Clădire neo-românească, amplasată într-o dezvoltare clasată ca zonă protejată, în cartierul Domenii. Inițial, clădirile de acest gen erau destinate unor familii de funcționari și erau compuse din două apartamente. Imobilul în cauză a devenit ulterior proprietatea unei singure familii, impunându-se astfel refuncționalizarea. Corpul dinspre stradă, care dă caracterul unitar construcției, a fost păstrat și recuperat atât volumetric, cât și ca decorație. Corpul din spate a fost reconstruit, adăugându-i-se un element dominant – foișorul – tipic ca stil arhitectural pentru perioada de construcție a casei.