Forum ART

Probabil cea mai importantă experiență dobândită de Forum ART pe parcursul anilor este colaborarea constantă cu parteneri prestigioși. Deschiderea noastră și experiența acumulată în proiecte internaționale au fost șansele unei deschideri intelectuale profunde și doar așa am învățat să depășim limitele unei culturi profesionale foarte regionale. Am învățat să înțelegem și să operăm cu diverse tipuri de reglementări – de la NFSE la British Standards. Am învățat complexitatea lucrului în echipe multispecializate: am colaborat cu echipe de structuriști din Luxembourg sau de la Paris, cu ingineri de instalații din Marsilia, cu birouri de verificare internaționale ca Bureau Veritas sau Secco.

Lansarea pe piața internațională a fost pentru noi o ambiție, dar și o aventură. Am început să lucrăm ca subcontractori pentru o firmă de arhitectură și inginerie din Nancy, cunoscută azi sub numele de AME Architecture. Alături de acest partener am subcontractat lucrări de asistență și proiectare pentru Vinci Construction Grands Projets. Am lucrat împreună sau singuri pentru V.C.G.P. din 2000 până în 2007. Am lucrat în Romania pentru trei dintre cele mai reprezentative centre comerciale din țară: Carrefour Orhideea, Carrefour Feeria Băneasa si Carrefour Felicia Iași. Datorită abilităților dobândite am fost invitați de VCGP să participăm la diverse proiecte și acțiuni de marketing care au atins diverse puncte de pe glob ca Dakar (Senegal) sau Baku (Azerbaidjan).

3001

Ulterior acestor activități am devenit o prezență din ce în ce mai activă pe piață, în special pentru companiile de sorginte franceză. Am lucrat punctual pentru Atenor și am avut ca partener de licitații pe Freyrom – filiala română a Freyssinet.

Experiența internațională s-a completat cu participarea între anii 2012 – 2013, la realizarea sediului central al sucursalei din Alger a Băncii BNP Paribas, într-un mediu de construcții dificil și slab dezvoltat. A fost un exercițiu complet: de logistică, de adaptare la un mediu de lucru nou, la o civilizație diferită, la un sistem de lucru diferit. Pentru noi, cea mai mare realizare a acestei perioade a fost definitivarea planurilor de arhitectură pentru execuție la un nivel apreciat drept superior de către conducerea de șantier a C.F.E.

Urmarea firească a succesului algerian a fost implicarea într-o lucrare de anvergură: realizarea proiectului tehnic pentru un cartier de clădiri rezidențiale în Lagos, Nigeria. O temă interesantă în primul rând prin complexitate și prin standardele apropiate de exoticele insule din Dunai – o insulă artificială, construcții cu fundații pe piloți, utilizarea grădinilor suspendate etc. Ulterior am lucrat din nou pentru C.F.E. ca sucursală de proiectare arhitectură în România.

Parteneriatele internaționale ne-au îmbogățit experiența în primul rând ca viziune, apoi prin contactele cu arhitecți cu reputație internațională care au asimilat sau au inventat concepte noi, valori arhitecturale noi, soluții tehnice curajoase.

Așa am aflat că în orice loc din lume unde se construiește avem de învățat ceva nou.

100