Forum ART

Restaurare sediu ForumART pe strada Mitropolit Filaret nr. 34, București

O tipologie clasică de locuință ”vagon” din vechiul București, clădire fără valențe de monument istoric, dar cu un caracter de originalitate pentru arhitectura locală. Un corp etajat a fost adăugat ulterior, din rațiuni strict economice. Achiziționat în 2006, imobilul este sediul social al Forum ART. Proiectul de restructurare și restaurare are în vedere recuperarea pavilionului reprezentativ cu uși monumentale, decorația neo-clasică etc. și transformarea restului clădirii într-o locuință de arhitect. O seră cu pasarelă leagă cele două clădiri. Spațiile sunt refuncționalizate. Lucrările sunt în curs.