Forum ART

Reconstrucție Biserica Sfânta Vineri, București

Proiect nou de reconstrucție (pe un sit nou) a ansamblului Bisericii Sfânta Vineri Hereasca și a clopotniței sale, cu refacerea completă a arhitecturii vechi și introducerea de funcțiuni cerute prin Regulamentele Comisiei Europene.
Execuția lucrărilor este în curs. Dată fiind situația specială a clădirii (demolare față de care s-a protestat, iar ulterior planurile au fost confiscate și protestatarii intimidați), munca de proiectare s-a făcut exclusiv pe baza fotografiilor și a unor planuri schematice din compendii generale de arhitectură. S-au realizat suplimentar față de situația inițială o adaptare la teren și inserția unui subsol ce cuprinde o capelă mortuară și o cantină pentru săraci.